Ontwerp park – aanleg park – herinrichting centrum

Herinrichting centrum inclusief ontwerp en aanleg park Gemeente Pijnacker

  • Ontwerp park en centrum
  • Bestek plan centrum
  • Directievoering herinrichting centrum
  • Toezicht aanleg park

Omschrijving herinrichting centrum project

Met de komst van Randstadrail in Pijnacker en de uitbreiding van het winkelareaal moest het gehele centrumgebied van Pijnacker vernieuwd worden. Het plangebied omvat de voorpleinen van de geheel verdiepte Randstadrailhalte, het Emmapark en het winkelcentrum rond het Raadhuisplein.
Allereerst werd een programma van eisen opgesteld samen het de gemeente. Bij de presentatie van het programma van eisen konden bewoners zich opgeven voor deelname aan een klankbordgroep. Samen met de gemeentelijke projectgroep en de klankbordgroep werd een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp gemaakt. Voor de Emmapark is door ons buro vervolgens een bestek opgesteld voor de aanlegwerkzaamheden.

Ontwerp park

In het park ligt een grote vijver met een vlonder, hier kun je heerlijk aan de waterkant zitten. Naast de vijver ligt een ontmoetingsplein en een speelplek. Door het midden van het park loopt een centraal pad dat de verbinding is tussen het winkelgebied en de halte. In het park zijn zoveel mogelijk bomen gespaard en er zijn bomen verplant die voor de aanleg van de halte moesten wijken.

» Volgende project
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek