Binnentuin woonzorgcomplex

Gemeente Lansingerland en Wooncompas

Binnentuin

  • Ontwerp
  • Werkomschrijving
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving project binnentuin woonzorgcomplex

In Bleiswijk is naast bestaande seniorenwoningen een zorginstelling gebouwd. Door de nieuwbouw ontstond een gemeenschappelijke binnentuin. Voor de tuininrichting was al een eerste schetsontwerp gemaakt. Ons buro is gevraagd om dit tuinontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp.

Een deel van de bewoners is dementerend, voor hen is herkenning van kleuren en geuren van vroeger heel belangrijk. De tuin is een kleurenpallet geworden met sterk geurende planten die tevens bijen en vlinders aantrekken.

Tijdens de bouw stond midden in de binnentuin een hijskraan. De zware betonnen fundering is in het ontwerp ingepast. Hij werd gebruikt als fundering voor de vijver.  Tijdens het planproces is het ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en is er door middel van constructief overleg met de opdrachtgever een definitief ontwerp tot stand gekomen. Daarna is in een kort tijdsbestek het ontwerp uitvoeringsgereed gemaakt. Na een onderhandse aanbesteding heeft Adviesburo R.I.E.T. tijdens de aanleg van de gemeenschappelijke tuin toezicht gehouden op de uitvoering en heeft de daarbij behorende besteksadministratie gevoerd. Begin 2009 is de tuin opgeleverd en de bewoners van het woon-zorgcomplex genieten nu van de zon- en schaduwterrassen, de vijver en de overdadig bloeiende beplanting.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek