Aanleg kunstgrasveld VEP Woerden

Gemeente Woerden

  • Omvorming natuurgrasveld naar kunstgrasveld
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

Naar aanleiding van het “Beheerplan sportvelden en terreininrichting in gemeente Woerden” is het 2e veld van voetbalvereniging VEP omgevormd tot een rubber- infill kunstgras voetbalveld.
Sportpark Cromwijck bevindt zich in een zettingsgevoelige zone. Aangezien ongelijke zettingen in kunstgrasvelden niet gewenst zijn, is een aantal sonderingen en diepe boringen uitgevoerd om de samenstelling van de ondergrond te bepalen. Aan de hand van dit onderzoek is een grondmechanisch advies opgesteld. In overleg met de afdeling Beheer en de vereniging werd een inrichtingsmodel opgezet. In een PvE zijn de kwaliteit van de kunstgrasmat (rubberinfill/TPE), de veldafscheidingen, de wijze van verlichten en de omliggende terreininrichting vastgelegd. In een projectplanning zijn alle procedures en planningen overzichtelijk aangegeven inclusief een overzicht van de tijdelijke maatregelen.
Nadat het definitieve PvE is vastgesteld, werd het werk technisch verder uitgewerkt in uitvoeringstekeningen en het bestek.

» Volgende project
Kunstgrasveld VEP Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
Kunstgras Grasveld Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur