Sportpark Parkschouwburg Amsterdam

Changing Values B.V. Amsterdam

  • Haalbaarheidsonderzoek sportpark Parkschouwburg te Amsterdam
  • Memo voorstel inrichting multifunctioneel gebruik
  • Raming sportpark

Omschrijving project Sportpark Parkschouwburg Amsterdam

Sportpark Parkschouwburg is een klein sportpark gelegen in het verlengde van het Wertheimpark in het centrum van Amsterdam. Het sportpark, dat momenteel voor korfbal (-competitie) en recreatief tennis wordt gebruikt, is verouderd en toe aan een nieuwe inrichting. In opdracht van Changing Values B.V. heeft Adviesburo R.I.E.T. een kostenraming opgesteld en de haalbaarheid van een nieuw inrichtingsplan onderzocht. Startpunt was een plan met daarin een multifunctionele inrichting voor het park, waarin diverse sporten, buurtparticipatie en dubbelgebruik van ruimtes uitgangspunten vormden.

Resultaat waren twee begrotingen: model ‘nul’, waarbij alleen het sportveld werd vernieuwd en ingericht voor multifunctioneel gebruik; model ‘midden’, waarbij het hele park werd vernieuwd en een nieuw clubgebouw (deels ondergronds, dubbel ruimtegebruik) in het park werd geïntegreerd. Daarnaast werd een memo opgesteld, waarin onder meer de knelpunten bij gezamenlijk gebruik van korfbal en tennis (op competitieniveau) werden weergegeven. Ook bevatte de memo voorbeelden van inrichting en toepassingen voor multifunctioneel (mede)gebruik, zoals mobiele veldafscheidingen en multifunctionele, verstelbare tennisnetpalen en een Cruyff Court.

plannen tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET