Vosse- en Weerlanerpolder

Dienst Landelijk Gebied

Inrichting landschap

  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen bestek en verzorgen van de aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
  • Overleg eigenaren en pachters (mn agrariërs)

Het project omvat de aanleg van circa 3 kilometer halfverharde fiets- en wandelpaden, 2 kilometer ruiterpaden, 4 bruggen, natuurvriendelijke oevers en bijbehorende terreininrichting. Het project is gelegen in de Vosse- en Weerlanerpolder in de gemeente Hillegom. Het Definitieve Ontwerp heeft Adviesburo R.I.E.T. in samenspraak met de Dienst Landelijk Gebied, de provincie Zuid-Holland, gemeente Hillegom en toekomstige beheerder technisch uitgewerkt. Op basis van het landschapsontwerp heeft Adviesburo R.I E.T. de vergunningenprocedure verzorgd en het bestek opgesteld. Vervolgens is het project tijdens de uitvoering ecologisch begeleidt en technisch begeleidt.

» Volgende project
weerlanerpolder ruimtelijke plannen risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur