Adviesburo R.I.E.T.  |  Ruimtelijke Inrichting En Techniek

Bij Adviesburo R.I.E.T. ontmoet u een team met gespecialiseerde ingenieurs. De ingenieurs houden zich bezig met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van landschap in en rondom woonwijken. Vraagstukken die invloed hebben op onze leefomgeving, waardoor brede kennisinzet noodzakelijk is. Hierdoor verminderen we de kwetsbaarheid en verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving. In ons advies of plan laten wij de omgeving in zijn waarde en benutten wij de ruimtelijke mogelijkheden van de omgeving of het landschap. Een creatief, concreet en realistisch plan voor de omgeving of woonwijk is het resultaat. Samen met onze ingenieurs staan wij voor duurzame ontwikkeling en garanderen wij waarborging van de leefomgeving.

Adviesburo R.I.E.T.  |  Deskundig advies

Wij kunnen u helpen met al uw vragen over de Ruimtelijke Inrichting En Techniek. Of uw vraag nu gaat over groen, sport, natuur of begraafplaatsen wij staan voor u klaar. Wij zijn u van dienst tijdens het gehele planproces, van globale schets tot een bestek of onderhoudsadvies. In onze aanpak staat de klant centraal. Ons ingenieursburo is er van overtuigd dat we alleen door goed naar uw vraag te luisteren de juiste oplossing vinden voor uw probleem. Wij zullen bij het zoeken naar oplossingen het voortouw nemen, maar u wordt daarbij altijd nauw betrokken. Omdat ons buro niet groot is, bent u verzekerd van een persoonlijke benadering. U praat steeds met dezelfde contactpersoon, dat bespaart tijd en voorkomt afstemmingsverlies.

Onze diverse werkvelden

Naast onze klantgerichte aanpak streven wij een praktische benadering van de problemen na. Dit uit zich niet alleen in financieel en technisch haalbare plannen, maar ook in een efficiënte en doelgerichte planvorming. Zo blijft de voorbereiding van uw project betaalbaar maar ook de realisatie van uw project. Door onze unieke combinatie van ervaring en expertise op het gebied van o.a. parken en tuinen, pleinen, parkeerplaatsen, sportvelden, speelplaatsen en begraafplaatsen zijn wij in staat u deskundig te adviseren.

Adviesburo R.I.E.T. | In ons denken en doen staat duurzaamheid centraal. Onze ingenieurs hechten grote waarde aan duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. In ons pand worden steeds verbeteringen aangebracht om het gebruik van energie en grondstoffen te sparen. In onze projecten worden duurzame principes toegepast en doorgevoerd, wij willen voortdurend ontwikkelen, verbeteren en kwaliteit nastreven.

advies ontwerpen
Bekijk hier onze werkvelden:

Heeft u vragen?