Welkom bij Adviesburo R.I.E.T.

Bij ons ingenieursburo ontmoet u een team met gespecialiseerde ingenieurs. Wij kunnen u helpen met al uw vragen over de Ruimtelijke Inrichting En Techniek. Of uw vraag nu gaat over groen, sport, natuur of begraafplaatsen wij staan voor u klaar. Wij zijn u van dienst tijdens het gehele planproces, van globale schets tot een bestek of onderhoudsadvies.

In onze aanpak staat de klant centraal. Ons ingenieursburo is er van overtuigd dat we alleen door goed naar uw vraag te luisteren de juiste oplossing vinden voor uw probleem. Wij zullen bij het zoeken naar oplossingen het voortouw nemen, maar u wordt daarbij altijd nauw betrokken.
Omdat ons buro niet groot is, bent u verzekerd van een persoonlijke benadering. U praat steeds met dezelfde contactpersoon, dat bespaart tijd en voorkomt afstemmingsverlies.

Naast onze klantgerichte aanpak streven wij een praktische benadering van de problemen na.
Dit uit zich niet alleen in financieel en technisch haalbare plannen, maar ook in een efficiënte en doelgerichte planvorming. Zo blijft de voorbereiding van uw project betaalbaar maar ook de realisatie van uw project.

In ons denken en doen staat duurzaamheid centraal. In ons pand worden steeds verbeteringen aangebracht om het gebruik van energie en grondstoffen te sparen. In onze projecten worden duurzame principes toegepast en doorgevoerd.

kunstgrasvelden Boominventarisatie Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
groenstrook Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur

Heeft u vragen?