Sportcomplexen: advies, ontwerp en voorbereiding

Het ontwerpen en aanleggen van sportprojecten vraagt om specifieke kennis. Naast kennis van het opzetten van ruimtelijke modellen hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van cultuurtechniek. Onze specialisten kunnen op basis van de bodemgesteldheid en waterhuishouding een aanlegadvies voor een sportveld geven. Dit advies kan verwerkt worden in een bestek of calculatie. Bestekken besteden we regelmatig aan zowel onderhands als openbaar of Europees. Wij kunnen u helpen bij de gehele aanbesteding en realisatie van een sportcomplex.

Aanleg sportvelden

In sportbeleidsplannen onderzoeken we vraag en aanbod. Aan de hand van ledenaantallen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen berekenen we het gewenste aanbod. Planningsnormen en cultuurtechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal voorzieningen en de kwaliteit ervan. Het sportadviesplan is vaak de basis voor samenvoeging of verplaatsing van verenigingen of sportcomplexen. De afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgebouwd in het adviseren van opdrachtgevers, van A tot Z, bij het aanleggen van sportvelden. Door de jaren heen hebben wij al vele sportvelden met succes aangelegd en/of gerenoveerd.

Meer informatie

Sportvelden aanleggen | Wij kunnen u uitgebreid adviseren over de gewenste zandsoort, het optimale zaadmengsel in relatie tot de grondsoort, de afwatering, profilering en afwerking. Een goed bespeelbaar veld is een kwestie van kennis en kunde. Het aanleggen van een sportveld stopt niet nadat het ingezaaid is. Nazorg is daarom uitermate belangrijk en ook hierin adviseren wij u graag. Wanneer u het aanlegwerk wilt aanbesteden zorgen we voor een bestek en kunnen we de gehele aanbestedingsprocedure voor u verzorgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heeft u vragen?