Pleinen: ontwerp en planvoorbereiding

Plein ontwerpen | Pleinen zijn de ontmoetingsplaatsen in de stad of in een dorp. Een goed ingericht plein zorgt voor gezelligheid en bedrijvigheid. Een plein heeft een juiste schaalverhouding nodig, waardoor het prettig verblijven is op een plein. Daarom is het ontwerp van een plein maatwerk. Er moet goed gekeken worden naar de pleinwanden en de entrees. Bomen zijn vaak een belangrijk onderdeel van een plein. Bomen kunnen lelijke pleinwanden verdoezelen, maar ze zorgen ook voor schaduw en een aangenaam klimaat.

Procesmanagement plein ontwerpen

Bij het ontwerpproces houden we rekening met alle functies van een plein. Komen er auto’s, is er een markt of evenementen, willen men er uitrusten, spelen of anderen ontmoeten? We betrekken omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen bij de planvorming, zodat alle functies optimaal tot zijn recht komen.

Technische werkvoorbereiding

Het ontwerp (plein ontwerp) kunnen we uitwerken in een bestek of technisch plan. Daarbij krijgen de bestaande bomen of nieuwe bomen veel aandacht. De groeiplaats van een boom op een plein is niet ideaal en vraagt veel extra zorg en aandacht. Ook tijdens de uitvoering van de herinrichting kunnen we u van dienst zijn, enerzijds met onze technische kennis, anderzijds kunnen we een rol spelen in het omgevingsmanagement. Dat is heel belangrijk voor het welslagen van de herinrichting. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heeft u vragen?