Participatie speelplaatsen

Spelen hoort bij de ontwikkeling van een kind. Ons buro is gespecialiseerd in uitdagende maar veilige speelplekken en schoolpleinen. Participatie met de buurt of school staat bij onze aanpak centraal. Wij vinden het belangrijk dat speelplekken voor, maar ook door kinderen worden gemaakt.

Ontwerp en aanleg speelplaatsen

Wij maken zowel traditionele speelplaatsen als natuurspeelplekken. Bij de traditionele speelplekken staan het beheer, de functionaliteit en de veiligheid centraal. Bij klimbossen, speelbossen of natuurspelen wordt juist gekeken hoe kinderen de natuur kunnen ontdekken en hoe ze hun eigen spel ontwikkelen met boomstammen, wilgentenen en klimtouwen.

Speelruimteplan

In speelbeleidsplannen onderzoeken we hoe het staat met vraag en aanbod aan de hand van demografische ontwikkelingen. We bekijken de spreiding van de speelplaatsen en we bekijken welke doelgroepen op welke locaties passen.