Speelplaatsen: beleid, participatie en ontwerp

Onderzoek wijst uit dat een groene leefomgeving en daarmee ook een groene speelplaats van groot belang is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. In steeds meer gemeenten verschijnen daarom groene speelplekken en groene schoolpleinen. Spelen hoort bij de ontwikkeling van een kind. Adviesburo R.I.E.T. is gespecialiseerd in uitdagende, groene en veilige speelplekken en schoolpleinen. Participatie met de buurt of school staat bij onze aanpak centraal. Wij vinden het belangrijk dat speelplekken voor, maar ook door kinderen worden gemaakt.

Ontwerp en aanleg speelplaats

Wij maken zowel traditionele speelplaatsen als natuurspeelplekken. Bij de traditionele speelplekken staan het beheer, de functionaliteit en de veiligheid centraal. Bij klimbossen, speelbossen of natuurspelen wordt juist gekeken hoe kinderen de natuur kunnen ontdekken en hoe ze hun eigen spel ontwikkelen met boomstammen, wilgentenen en klimtouwen.

Speelruimteplan

Aanleg speelplaats | In speelbeleidsplannen onderzoeken we hoe het staat met vraag en aanbod aan de hand van demografische ontwikkelingen. We bekijken de spreiding van de speelplaatsen en we bekijken welke doelgroepen op welke locaties passen. Op basis van het onderzoek adviseren we uw graag en stellen we eventueel een adviesplan samen. Kinderen verleiden om buiten te spelen en te bewegen in een groene omgeving. Dat is onze doelstelling bij Adviesburo R.I.E.T. Ook voor het volgen van de kwaliteit van het onderhoud kunt u ons inschakelen, wij kunnen voor u het onderhoud monitoren en u hierover adviseren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heeft u vragen?