In het nieuws

Adviesburo R.I.E.T. wordt regelmatig gevraagd om advies over sport, natuur, begraafplaatsen en stedelijk groen bij aanbestedingen van o.a. gemeenten.

Onlangs is er gestart met de werkzaamheden voor Xtragrassvelden bij VV Papendrecht en VV Drechtstreek, ook hier is Adviesburo R.I.E.T. bij betroken.

Daarnaast komt in een reclame van Menzis een project voor dat wij hebben uitgevoerd. Het gaat hier om de tuin in de Wijsgerenbuurt in Amsterdam.

Hieronder enkele voorbeelden van publicaties in vakbladen: