Parkeerplaatsen Sluis

Gemeente Sluis

Nieuwbouw

  • Ontwerp
  • Bestek

Omschrijving project aanleg twee parkeerplaatsen Sluis

In Sluis komen veel Belgen winkelen. De parkeerdruk is op bepaalde momenten zeer hoog. De gemeente Sluis wil de parkeerruimte uitbreiden en denkt aan twee locaties; de Kloosterstraat en de Zuiddijkstraat. Er is archeologisch onderzoek gedaan op de locaties, beide locaties hebben archeologische waarden. Door de opbouw van de fundatie gedeeltelijk boven maaiveld te houden wordt er maar minimaal graafwerk verricht waardoor de archeologisch waardevolle lagen ongeroerd blijven. Bij de parkeerplaats aan de Kloosterstraat zijn de zichtlijnen tussen de stad en de vestingwal  benadrukt. Op de parkeerplaats aan de Zuiddijkstraat zijn de betaal- en informatiesystemen zo vormgegeven dat ze verwijzen naar de vorm van de vestingwal. Naast informatie over het parkeren is er ook ruimte om de archeologische ondergrond van de parkeerplaats toe te lichten.

Landschappelijke inpassing van de parkeerplaats wordt verwezenlijkt door het behouden van de aanwezige houtwallen die de parkeerplaats deels omzomen. De inrichting is zodanig dat een groene parkeerplaats ontstaat.

In de ondergrond wordt het hemelwater duurzaam opgevangen in een lavapakket. De lava is een innovatieve oplossing om hemelwater natuurlijk te zuiveren en te bergen.

» Volgende project
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET