Raamovereenkomsten: opstellen en aanbesteden ROVK

Een specialiteit van ons bedrijf is de ‘raamovereenkomst of ROVK’ (voorheen: overeenkomst met open posten, OMOP). Dit is een meerjarige aannemingsovereenkomst die de CROW enige jaren geleden heeft ontwikkeld voor de aanbesteding van (onderhouds)werkzaamheden. Een ROVK beschrijft alle mogelijk voorkomende werkzaamheden en de opdrachtgever bepaalt vervolgens zelf welk werk uitgevoerd wordt. U als opdrachtgever betaalt dus alleen voor datgene wat daadwerkelijk is uitgevoerd. Met een ROVK kunt u dus werk op maat uitvoeren, u bent daardoor zeer flexibel. U speelt gemakkelijk in op calamiteiten of wensen uit de politiek of van bewoners.

Raamovereenkomst opstellen

Raamovereenkomst opstellen | Het grote voordeel van een ROVK is dat u niet steeds bestekken moet (laten) opstellen. U kunt met één ROVK een grote diversiteit aan onderhoudswerken in één keer aanbesteden. U bespaart daarmee dus flink op de werkvoorbereidingskosten en u profiteert van een marktvoordeel.

Onze klanten ervaren dat hun bedrijfsvoering veel efficiënter en eenvoudiger wordt door het gebruik van ROVK’s voor onderhoud aan wegen, rioleringen, groen of sportvoorzieningen. Voor meerdere opdrachtgevers hebben wij inmiddels conform de Nieuwe Aanbestedingswet werken aanbesteed op basis van EMVI-criteria door middel van een leidraad.

Heeft u vragen?