Recreatiegebieden:
technische voorbereiding en begeleiding uitvoering

Lekker tot rust komen of juist actief bezig zijn buiten. In een recreatiegebied kun je even lekker ontspannen.

Ontwerp en aanleg recreatieterreinen

Wij kunnen nieuwe recreatieterreinen inpassen in het landschap of in de natuur. We bekijken de landschapsstructuur en kijken welke functies waar een plaats kunnen krijgen. We onderzoeken de ecologische waarden van een gebied om zo te analyseren waar extensieve recreatie kan en waar intensieve recreatie ingepast kan worden. We kunnen recreatieve functies nader ontwerpen zoals een stranden, ligweiden, vliegervelden, speel- of klimbossen  of zeer specifieke voorzieningen zoals een wielerbaan, camping of evenemententerrein.

Onderhoud recreatiegebieden

Het onderhoud in een recreatiegebied vraagt enerzijds kennis van groen en natuur en anderzijds kennis van de randvoorwaarden vanuit diverse sporten of de regelgeving op het gebied van spelen. Wij kunnen u met alle vragen op dit gebied van dienst zijn. Op basis van de randvoorwaarden vanuit natuur, sport of spel kunnen we voor u een beheervisie of een beheerplan opstellen voor het onderhoud. Dit kan vertaald worden in een onderhoudsbestek, beeldbestek of bijvoorbeeld een OMOP.

Heeft u vragen?