Groenbeleidsplan en meerjarenbegroting sportvereniging

Na de aanleg volgt het jarenlange traject van beheren en onderhouden van stedelijk groen of een sportveld. Dit beheer en onderhoud geven wij vorm in een opgesteld groenbeleidsplan of meerjarenbegroting sportvereniging. Wij helpen u bij het opstellen van deze groenbeleidsplannen voor elk type terrein zoals speelplaatsen, parken, bomen, sportcomplexen, recreatieterreinen of natuurgebieden. In een groenbeheerplan wordt beschreven hoe het groen moet functioneren, hoe het groen eruit moet zien en wat dat betekent voor het onderhoud. Door middel van een groenstructuurplan wordt bepaald op basis waarvan het onderhoud genuanceerd kan worden.

Beeldbestek of frequentiebestek

Een groenbeheerplan kunnen wij vertalen naar een groenbestek waarmee u het groenonderhoud kan aanbesteden. De basis voor het bestek is de gezamenlijke bepaling van de gewenste kwaliteit of beeldkwaliteit. Deze vertalen we op praktische wijze naar een beeldbestek of frequentiebestek. Naast groenbeheersplannen zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van een meerjarenbegroting sportvereniging.

Meerjarenbegroting sportvereniging

Om de sportvelden van een sportvereniging in topconditie te houden, is goed onderhoud essentieel. Hierbij adviseren wij gemeenten en sportverenigingen over sportveldonderhoud of sportveldrenovatie in de vorm van een begroting of plan. Aan de hand van bodemmonsters geven wij aanbevelingen voor de juiste bemesting, drainage of onderhoudsmaatregelen. In een meerjarenbegroting sportvereniging geven wij aan op welke wijze het sportveldenbeheer vorm gegeven moet worden. Dat resulteert in adviezen voor groot onderhoud, regulier onderhoud of een beheerplan.

 

 

Heeft u vragen?