Groenbeleid en beheervisies: visievorming en beleidsadvies

Groenbeleidsplan | Na aanleg volgt het jarenlange traject van beheren en onderhouden van stedelijk groen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van groenbeleidsplannen of groenbeheervisies voor elk type terrein zoals speelplaatsen, parken, bomen, sportcomplexen, recreatieterreinen of natuurgebieden. In een groenbeheerplan wordt beschreven hoe het groen moet functioneren, hoe het groen er uit moet zien en wat dat betekent voor het onderhoud. Tevens wordt op basis van een groenstructuurplan bepaalt op basis waarvan het onderhoud genuanceerd kan worden.

Beeldbestek of frequentiebestek

Een groenbeheerplan kunnen wij vertalen naar een groenbestek waarmee u het groenonderhoud kan aanbesteden. De basis voor het bestek is de gezamenlijke bepaling van de gewenste kwaliteit of beeldkwaliteit. Deze vertalen we op praktische wijze naar een beeldbestek of frequentiebestek.

Sportbeheerplannen

Naast groenbeheersplannen zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van sportbeheersplannen. Om sportvelden in een topconditie te houden is goed onderhoud essentieel. Wij adviseren gemeenten en verenigingen bij sportveldonderhoud of sportveldrenovatie. Aan de hand van bodemmonsters geven wij aanbevelingen voor de juiste bemesting, drainage of onderhoudsmaatregelen. In een sportveldenbeheersplan geven wij aan op welke wijze het sportveldenbeheer vorm gegeven moet worden. Dat resulteert in adviezen voor groot onderhoud, regulier onderhoud, een beheerplanning of een meerjarenplanning.

Heeft u vragen?