Parkeerplaatsen: technisch ontwerp en voorbereiding

Parkeerplaats ontwerpen | Zonder auto zijn we tegenwoordig nergens meer, de auto vraagt steeds meer ruimte in woonwijken, rond stations, winkelgebieden of bij sportcomplexen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in parkeerplaatsen. We weten hoe we een goede logistiek kunnen bereiken en hoe we efficiënt een parkeerplaats kunnen inrichten. We hebben ervaring met de normen voor parkeren en parkeerplaatsen. Bomen en een groene inpassing zijn belangrijk, het vergroot in hoge mate de uitstraling van een parkeerplaats.

Riolering parkeerterreinen

Ook bij de uitwerking van een parkeerplaats kunnen we u van dienst zijn. We kunnen voor u praktische oplossingen bedenken voor waterinfiltratie of hemelwaterberging, zodat u kunt voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld het Waterschap of aan beleidsregels voor duurzaamheid.

Onderhoud parkeerplaatsen

Voor het beheer en onderhoud op parkeerplaatsen hebben wij bestekken gemaakt voor het integrale beheer. We nemen daarin het groen, de verharding, de verlichting en de riolering mee. Tevens is het mogelijk het winteronderhoud of gladheid bestrijding, zoals strooien en vegen hierin mee te nemen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heeft u vragen?