Uitbreiding begraafplaats Arnemuiden

Gemeente Middelburg
  • Aanleg begraafplaats
  • Technisch planrapportage
  • Opstellen bestek

Omschrijving project aanleg begraafplaats

In 2007 is Adviesburo R.I.E.T  gestart met het ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats in Arnemuiden. De oude begraafplaats en de uitbreiding vormen in de toekomst één geheel. In beide delen wordt begraven in grafkamers omzoomd door groen. In het midden van de uitbreiding komt een rustplek voor overdenking en bezinning. Hier kunnen ook herdenkingen of plechtigheden georganiseerd worden.

Aan de hand van het ontwerp is een cultuurtechnisch advies t.b.v. de aanleg geschreven. In dit advies zijn alle randvoorwaarden ten aanzien van aanleg van de begraafplaats beschreven. Eén van de belangrijkste aspecten is de ontwatering van de grafvelden. Deze ontwateringsdiepte is vastgesteld aan de hand van de Wet op de Lijkbezorging. Na de uitwerking van het technisch plan in een bestek, volgde de onderhandse aanbesteding. Medio augustus 2008 zal er begonnen worden met de aanleg van de begraafplaats. In 2009 is de uitbreiding van de begraafplaats klaar voor ingebruikname.

Bekijk hier meer Begraafplaats projecten.

ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen