Vosse- en Weerlanerpolder

Dienst Landelijk Gebied

Inrichting recreatiegebied

  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Aanvraag vergunningen
  • Opstellen bestek en verzorgen van de aanbesteding

Omschrijving project Vossepolder en Weerlanerpolder

Het project omvat de aanleg van circa 3 kilometer halfverharde fiets- en wandelpaden, 2 kilometer ruiterpaden, 4 bruggen, natuurvriendelijke oevers en bijbehorende terreininrichting. Het project is gelegen in de Vosse- en Weerlanerpolder in de gemeente Hillegom.
De werkzaamheden van Adviesburo R.I.E.T. hielden in het opstellen van een technisch Programma van Eisen, een SSK raming, een risicoanalyse en een complete inventarisatie. Daarnaast zijn de vergunningen verzorgd en een bestek inclusief de aanbesteding ervan.
Het Definitieve Ontwerp heeft Adviesburo R.I.E.T. in samenspraak met de Dienst Landelijk Gebied, de provincie Zuid-Holland, gemeente Hillegom en toekomstige beheerder technisch uitgewerkt. De exacte ligging, constructies en details van de paden zijn in deze fase bepaald. Op basis van het technisch ontwerp heeft Adviesburo R.I E.T. de vergunningenprocedure verzorgd en het bestek opgesteld. De aanbesteding van het werk zal nog plaatsvinden.

Bekijk hier meer Natuur en Landschap projecten.

sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt