Aanleg korfbal- en tenniscomplex

Sportpark ‘Molenvliet’ Klundert / Gemeente Moerdijk

  • Werkvoorbereiding kunstgras korfbalvelden en kunstgras tennisbanen
  • Inventarisatie
  • Programma van Eisen
  • Bestek bouwrijpfase
  • Bestek woonrijpfase
  • Directievoering woonrijpfase

Omschrijving project sportpark ‘Molenvliet’ Klundert

Sinds 2007 is Adviesburo R.I.E.T. betrokken bij de herinrichting en ontwikkeling van sportpark ‘Molenvliet’ in Klundert.
Zomer 2008 werd het voormalige hoofdveld van V.V. Klundert verplaatst naar een rubber ingestrooid kunstgrasveld. In dezelfde periode startte Adviesburo R.I.E.T. met de voorbereiding voor de aanleg van het nieuwe tennis- en korfbalcomplex op de plaats van het voormalige hoofdveld. Op de nieuwe locatie moesten twee clubgebouwen voor de verenigingen en een gebouw voor de muziekvereniging worden gerealiseerd, waarbij het noodzakelijk was dat de bouwaannemer in een vroeg stadium gebruik kon maken van bouwwegen en nutsvoorzieningen (huisaansluitingen). Om de werkzaamheden aan de gebouwen en de sportvelden in goede banen te leiden, werd gekozen voor een aparte bouwrijpfase en woonrijpfase. Adviesburo R.I.E.T. stelde voor beide fasen RAW-bestekken op.
Voorjaar 2009 werd het RAW-bestek volgens de openbare procedure aanbesteed. Krinkels B.V. uit Wouw kreeg opdracht voor de uitvoering van 4 kunstgras tennisvelden (all weather banen met rood instrooimateriaal), 3 kunstgras korfbalvelden, een groot parkeerterrein en de bijbehorende bovengrondse en ondergrondse inrichting op het sportpark. In november 2009 werd het nieuwe complex door beide verenigingen in gebruik genomen.

bestemmingsplan natuur agrarisch stedelijk ingenieur landschappen ruimtelijke ordening inrichting