Aanleg kunstgras voetbalveld Sportlust ’46

Gemeente Woerden

Aanleg sportvelden

  • bestek

Omschrijving project

Naar aanleiding van het eerder door adviesburo R.I.E.T., gemaakte  “Beheerplan sportvelden en terreininrichting in de gemeente Woerden 2008” moeten in Woerden jaarlijks velden gerenoveerd of gereconstrueerd worden. In 2012 is bij voetbalvereniging  Sportlust ‘46 het Grassmaster Wetraveld omgevormd naar een rubberinfill kunstgras voetbalveld.

Nadat het veld en de directe omgeving was geïnventariseerd en overleg met direct betrokkenen had plaatsgevonden is een Plan van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE werd zowel door de gemeente als de vereniging goedgekeurd. In het PvE is helder en duidelijk vastgelegd hoe  de opbouw van het nieuwe veld  er uit komt te zien, ook zijn verhardingsadviezen, materiaalkeuzes en de kwaliteiten vastgelegd.

He vastgestelde PvE is verder technisch uitgewerkt in een bestek in de RAW-systematiek. Bij aanleg van kunstgras is het belangrijk de juiste eisen en voorwaarden aan een kunstgrasconstructie te stellen. In dit bestek werd voorgeschreven dat het veld erkend en gecertificeerd diende voor te komen op de Sportvloerenlijst en dat het veld moest voldoen aan de eisen van de FIFA ** (two-start). Tijdens de uitvoering werd door adviesburo R.I.E.T. tevens de directievoering en toezicht gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardig veld waar, zowel voor wedstrijden als trainingen volop gebruik van kan worden gemaakt.

» Volgende project
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek