Aanleg moerasgebied en paddenpoel

Moerasgebied Hooglandse dijk

Aanleg paddenpoel opdracht gemeente Amersfoort

Natuurontwikkeling moerasgebied en paddenpoel:

Ontwerp en inspraak moerasgebied
Planvoorbereiding paddenpoel
Directievoering en toezicht

sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
bestemmingsplan natuur agrarisch stedelijk ingenieur landschappen ruimtelijke ordening inrichting