Ontwerp buitenruimte en speelvoorzieningen

De Schans Woudenberg
Woudenberg – Eemfors / Gemeente Woudenberg

  • Nieuwbouw
  • Aanleg buitenruimte
  • Ontwerp speelvoorzieningen
  • Technische uitwerking begroting

Omschrijving project ontwerp buitenruimte en speelvoorzieningen

Vlakbij een voormalige schans die hoort bij de Grebbelinie ontwikkelt de gemeente Woudenberg en Valleiwonen een woonzorgcomplex en woningen.

Via een besloten prijsvraag vroeg men verschillende partijen om een turn-key aanbieding te doen voor de aanleg van de buitenruimte.

Eemfors werd gevraagd mee te doen aan deze prijsvraag. Zij vroegen Adviesburo R.I.E.T. te participeren.

Ontwerp buitenruimte en speelvoorzieningen

Op basis van de aangeleverde wensen en technische eisen werd een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte.
Onderdelen van de prijsvraag waren een groene parkeerplaats, de entrees van de diverse gebouwen en een centrale zone met speelvoorzieningen.

Het ontwerp werd als beste uitgekozen en de prijsaanbieding van Eemfors was zeer gunstig, zodat zij het werk mochten uitvoeren.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur