Renovatie schoolplein De Wegwijzer

Gemeente Woerden

Renovatie schoolplein

  • Ontwerp schoolplein
  • Opstellen bestek schoolplein

Omschrijving project renovatie schoolplein de Wegwijzer

Na een grondige verbouwing/uitbreiding van het schoolgebouw is in 2008 ook het schoolplein van basisschool de Wegwijzer in Woerden gerenoveerd. het schoolplein was behoorlijk verzakt en de terreininrichting versleten.

In opdracht van de gemeente Woerden is door ons ingenieursbureau het ontwerp van de gemeente verder uitgewerkt in een bestek inclusief technische tekeningen. Om de hoogteverschillen met de omliggende oppervlakte op te vangen, is een constructie van opsluitbanden in combinatie met afschot in de tegelverharding van het schoolplein bedacht. Ook zijn de bestaande speeltoestellen vervangen.

aanleg schoolplein bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting