Sportpark Hokhorst

Gemeente Renswoude

  • Modellenstudie sportpark
  • Bestek
  • Directievoering en toezicht

In het kader van het bouwplan Beekweide moest sportcomplex Hokhorst aangepast worden. Bij die aanpassing moest rekening gehouden worden met de bouw van een brede school bij het terrein. Tevens was een kwaliteitsimpuls voor de sport noodzakelijk.
Adviesburo R.I.E.T. heeft de behoefte bepaald voor de sportvereniging. Zowel de trainingscapaciteit als de wedstrijdcapaciteit werd bepaald. Dit alles is vertaald in een modellenstudie die met alle betrokken partijen is besproken om het draagvlak te vergroten. Dankzij deze sportparticipatie werd een snelle aanleg mogelijk.
De voetbalvereniging en tennisvereniging hebben inmiddels een nieuw kwalitatief hoogwaardig onderkomen.

» Volgende project
Sportvelden ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting