Baggeren poelen Zeist

Gemeente Zeist

Natuurbeheerplan

  • Onderhoudsbestek
  • Aanbesteding
  • Overleg

Voor drie poelen in het lager gelegen deel van Zeist is een onderhoudsadvies opgesteld voor het baggeren van de poelen. Op basis van een ecologisch advies en metingen van de baggerdikte en baggerkeuringen is een plan opgesteld. Er werd gekeken hoe het baggerwerk zo min mogelijk schade zou aanbrengen aan flora en fauna in de poelen en de omliggende parken. Er is ook goed gekeken hoe de afvoer van bagger het minste overlast zou veroorzaken in de wijk.
Het werk is omschreven in een RAW-bestek en vervolgens onderhands aanbesteed.

» Volgende project
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen 
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen