Terreinontwerp Philadelphia Nunspeet en Vierhouten

Omschrijving project herinrichting terrein Philadelphia

De parkeerdruk op het terrein van Philadelphia is vrij hoog. Philadelphia verzocht adviesburo R.I.E.T. om te kijken naar een herinrichting waar extra parkeerplekken op het bosrijke terrein aangelegd konden worden. Ter hoogte van een oude tennisbaan werd ruimte gevonden. Met de kap van slechts een enkele boom werd het mogelijk voldoende parkeerplekken in te passen. Hiervoor werd een ontwerp- en uitvoeringstekening gemaakt met bestek.

Omdat het terrein aan een drukke doorgaande weg ligt, moest er extra aandacht besteed worden aan de in- en uitrit. Op basis van eerdere verkeersonderzoeken werd een advies geschreven voor de aanpassing van de inrit, zodat het inrijdende verkeer veilig kan afslaan en ook voetgangers veilig kunnen oversteken. Hiervoor werd een middengeleider in de weg voorgesteld volgens de principes van ‘duurzaam veilig’. Bij de inpassing van deze middengeleider stond het behoud van zoveel mogelijk bomen centraal. De inrichting en maatvoering voldoet aan de ASVV- en CROW-eisen.

» Volgende project
bedrijventerrein plannen herinrichting tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET