Beeldbestek

Na aanleg volgt het jarenlange traject van beheren en onderhouden van stedelijk groen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van onderhoudsbestekken voor elk type terrein zoals speelplaatsen, parken, bomen, sportcomplexen of recreatieterreinen. Er zijn twee manieren om onderhoudsbestekken op te stellen. In een frequentiebestek wordt voorgeschreven hoe vaak een aannemer een handeling uit moet voeren per jaar. In een beeldbestek wordt alleen het eindresultaat getoond, de aannemer maakt zelf een inschatting hoe hij dat beeld gaat bereiken.

Beeldkwaliteitmeetlatten de basis voor een beeldbestek

Samen met de opdrachtgever bepalen we welk beeld op welke plaats gewenst is. Dit wordt vervolgens vertaald in een beeldbestek. Op deze manier is zowel voor de burger als voor de politiek duidelijk welk beeld op welke plaats verwacht mag worden.

In dit bestek wordt het resultaat van het onderhoud beschreven aan de hand van beeldkwaliteitsmeetlatten van de CROW. In de kwaliteitscatalogus van de CROW zijn alle mogelijke meetlatten verzameld die betrekking hebben op onderhoud van de openbare ruimte.

Monitoren

Als een aannemer aan het werk gaat met een beeldbestek is het monitoren van de kwaliteit erg belangrijk. Realiseert de aannemer het beeld dat is gevraagd dan wordt er afgerekend. Is dat niet het geval dan moet de aannemer werkzaamheden inhalen. Doet hij dat niet, dan is er als pressiemiddel een boete. Adviesburo R.I.E.T. heeft een app ontwikkeld waarmee men gemakkelijk de gewenste kwaliteit kan monitoren. De resultaten van de meting van de beeldkwaliteit zijn direct zichtbaar voor de opdrachtgever.

Een app om kwaliteit van een beeldbestek te meten

De app geeft per meetronde random door waar gemeten dient te worden. Aan het einde van het jaar zijn alle locaties een keer bezocht.

De app geeft de mogelijkheid om meldingen te doen en direct te verwerken. Foto’s en meldingen worden direct gekoppeld aan de plaats. Hierdoor ontstaat een zeer compleet overzicht dat gemakkelijk te raadplegen is.

De app is ideaal voor zowel controles door de opdrachtgever als interne controles door de aannemer. Ook is het mogelijk dat wij als onafhankelijke partij steekproeven of controles uitvoeren met de app.