Beeldkwaliteitplan Hof van Saksen

Phanos Vastgoed bv

Groenonderhoud vakantiepark

  • Inventarisatie
  • Beeldkwaliteitplan

Omschrijving project beeldkwaliteitplan Hof van Saksen

Het Hof van Saksen in Drenthe  is een luxe vakantieresort gelegen in een parkachtig landschap. De kwaliteit van de buitenruimte bij dit recreatiepark is essentieel voor de beleving van de toeristen. Phanos streeft een zeer hoge beeldkwaliteit na, wat betekent dat het netheidonderhoud zeer goed moet zijn. Adviesburo R.I.E.T. heeft voor de buitenruimte een beeldkwaliteitplan opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de kwaliteitcatalogus van het CROW. Voorafgaand aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan zijn alle te onderhouden objecten (wegen, groen, water, speelvoorzieningen enzovoorts) geïnventariseerd en digitaal op tekening verwerkt. Op basis van de tekening en het beeldkwaliteitplan zijn offertes voor het uit te voeren groenonderhoud opgevraagd.

sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting