Algemene Begraafplaats Houten

Gemeente Houten

De gemeente Houten verwacht dat de algemene begraafplaats op termijn uitgebreid moet worden. Adviesburo R.I.E.T. berekende de behoefte en schetste de mogelijkheden voor uitbreiding.

  • Capaciteitsberekening en toekomstvisie voor begraven en cremeren.
  • Programma van Eisen en modellen voor uitbreiding van de begraafplaats.
» Volgende project
Begraafplaats houten