Beheer P&R locaties

  • Management openbare ruimte
  • Wintermaatregelen

Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling P&R locaties

Voor het beheer van de Park and Ride plaatsen van NS heeft adviesburo R.I.E.T. een inventarisatie uitgevoerd. Als resultaat hiervan zijn per parkeerplaats drie beheertekeningen gemaakt met daarop de verhardingen, beplantingen, kabels en leidingen en straatmeubilair aangegeven.

Naast de inventarisatie van de parkeerplaatsen  is per locatie een kwaliteitsbeoordeling gemaakt op basis van objectieve meetcriteria. Alle hoeveelheden per beheergroep zijn verwerkt in een Excel-sheet.
De tekeningen zijn als gelaagde PDF’s geplaatst op Projectwise van NS. Met de beheergegevens zijn twee bestekken gemaakt, de ene voor het normale beheer van de openbare ruimte en de ander voor wintermaatregelen zoals strooien en vegen.

plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET