Beheer sportvelden Moerdijk

Gemeente Moerdijk

Beheer sportcomplexen
Meerjarenbeheerplan

  • Inventarisatie
  • Kwaliteitsbeoordeling
  • Beheerplan
  • Renovatieplan

Omschrijving project beheer sportvelden Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk heeft adviesburo R.I.E.T. een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. De eerste fase bestond uit een opname van de huidige sportcomplexen met daarbij een kwaliteitsbeoordeling. Vervolgens is een onderhoudsplan opgesteld met daarin een advies voor het onderhoud en de renovatiebehoefte van velden voor de komende 10 jaar. Per jaar is te zien wat de onderhoudskosten zullen zijn voor regulier onderhoud en renovatie, dit is overzichtelijk weergegeven in een kostenoverzicht. Ook de planning voor de komende jaren is in een planningsoverzicht verduidelijkt.

Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET