Beheerplan begraafplaatsen

Gemeente Altena

De gemeente Altena heeft 16 begraafplaatsen in beheer. Voor deze begraafplaatsen is een beheerplan opgesteld, zodat de gemeente inzicht krijgt in de onderhoudskosten en de renovatie/vervangingskosten. Uitgangspunt was duurzaam en kostenbewust onderhoud.

  • Kostenraming van het onderhoud
  • Kostenraming van de renovaties
  • Kostenraming voor sluiten/graven div. graftypen
  • Beheerplan
» Volgende project
riet-altena-begraafplaats-beheerplan