Beschoeiing Veerplas

Recreatie Noord-Holland

Aan de oostkant van Haarlem in de Veer- en Waarderpolder ligt recreatiegebied Veerplas. Aan de zuidwestkant van de plas is in totaal ca. 800 meter beschoeiing aangebracht, bestaande uit hardhouten palen voorzien van een beschoeiingsschot. Deze beschoeiing begint in verval te raken en wordt de komende jaren gefaseerd vervangen/vernieuwd.

  • Inventarisatie
  • Bestek voor vervanging
  • Quickscan natuurwetgeving
  • Aanbestedingsprocedure
  • Directie en houden van toezicht op de uitvoering

Duurzame beschoeiing bij de Veerplas.

» Volgende project
riet-beschoeiing-veerplas-recreatie
riet-beschoeiing-veerplas-recreatie