Boominventarisatie Amsterdam

Ymere Wonen

Beheer

  • Inventarisatie
  • Advies

Omschrijving project bomeninventarisatie Amsterdam

Deze bomeninventarisatie heeft betrekking op de bomen in de tuinen die in onderhoud zijn bij Ymere Wonen Amsterdam. De bomen zijn beoordeeld in het kader van de zorgplicht. Per boom is een boomrapportage opgesteld met daarin:  situering van de boom, boomgegevens zoals soort, omtrek, leeftijd, hoogte, visueel geconstateerde afwijkingen, beoordeling van de conditie en een bijbehorende foto.  Het resultaat is een compleet overzicht van alle bomen en de staat waarin ze verkeren. Aan de hand van de gedane boominspectie zijn diverse bomen nader
geïnspecteerd door middel van een visual tree assessment (vta) door een boomspecialist, in sommige gevallen zijn er bomen gekapt of gesnoeid.

Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur