Buitenruimte bezoekerscentrum Schoorl

Wenda Stoffel / Staatsbosbeheer

Omschrijving project buitenruimte bezoekerscentrum

Staatsbosbeheer heeft Adviesburo R.I.E.T. opdracht gegeven om het ontwerp van landschapsarchitecte Wenda Stoffel uit te werken. Het plan omvat de aanleg van een natuurparkeerplaats, fietsenstalling, horecaterras en speelnatuur.

Bijzonder is de toegepaste halfverharding op het plein en het terras. Hier is tweemaal een laag Silex steenmengsel aangebracht met daartussen een kleeflaag. Hierdoor heeft het plein de uitstraling van halfverharding, maar biedt het tevens een stevige ondergrond voor de gebruikers.
Bovendien is het waterdoorlatend waardoor het zorgt voor een duurzame hemelwaterinfiltratie. De houten banken op het terrein zijn maatwerk en vormen de rand van het plein.

In de duinen rondom het bezoekerscentrum zijn op twee locaties houten trappen met schelpen geplaatst, die nieuwe recreatieve routes vormen naar het uitzichtpunt in de duinen.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET