Bezuinigingsopties begraafplaats

Gemeente Cranendonck

Begraafplaatsbeleidsplan

  • Toekomstige begraafcapaciteit
  • Bezuinigingsmogelijkheden
  • Exploitatie begraafplaats

De algemene begraafplaats in Budel heeft een exploitatietekort. De gemeente Cranendonck wil graag structurele bezuinigingen doorvoeren.
Er heeft een analyse plaatsgevonden van de begraafcapaciteit en de begraafbehoefte. Hieruit is gebleken dat er meer dan voldoende ruimte beschikbaar is op de begraafplaats. Vervolgens is gekeken hoe de exploitatie verbeterd kan worden. Zijn er nieuwe functies mogelijk, kan het onderhoud goedkoper, zijn de tarieven marktconform en hoe ziet de exploitatie er in de toekomst uit?
Opties als een natuurbegraafplaats, een dierenbegraafplaats en een urnentuin zijn onderzocht.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting