Eendenplein Den Haag

Gemeente Den Haag stadsdeel Ypenburg

Rond het Eendenplein in Den Haag staan meerdere scholen. Vanwege transportleidingen onder het schoolplein was het schoolplein geheel verhard. Voor de kinderen was het plein vaak te warm of juist te winderig en bovendien kaal en somber. Samen met de scholen is gekeken hoe het plein klimaatbestendig gemaakt kon worden. Hittestress wordt nu verminderd door bomen en meer groen op het plein. Er zijn nu veel meer speelmogelijkheden, verstopplekken voor de kinderen en zitplekken voor de ouders.

  • Communicatie met buurt en scholen
  • Ontwerp
  • Uitvoeringsontwerp
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
» Volgende project