Aanleg Fietspaden Bovenkerkerpolder

Dienst Landelijk Gebied regio west

Aanleg fietspaden

  • Technisch uitwerken definitief ontwerp
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving project fietspaden Bovenkerkerpolder
Het project omvat de aanleg van circa 3 kilometer fietspad, 3 bruggen, 420 meter ruiterpaden, 68 meter wandelpaden, natuurvriendelijke oevers en bijbehorende terreininrichting. Het project is gelegen in het landelijk gebied van de Bovenkerkerpolder en Middelpolder in de gemeente Amstelveen.
Het Definitieve Ontwerp hebben wij in samenspraak met Dienst Landelijk Gebied en Recreatieschap Noord-Holland technisch uitgewerkt. De exacte ligging, constructies en details van de paden en fietsbruggen zijn in deze fase bepaald. Op basis van het technisch ontwerp hebben wij de vergunningenprocedure verzorgd. Gelijktijdig aan het vergunningentraject is het bestek opgesteld voor de realisatie van het project. Het werk is in 2009 openbaar aanbesteed.

» Volgende project
plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting