Geluidsscherm Gravenhoutseweg

Gemeente Nieuwegein

Langs de drukke Gravenhoutseweg in Nieuwegein zorgde adviesburo R.I.E.T. voor de inpassing van een geluidsscherm, zodat de bewoners minder overlast hebben van het verkeer.

  • Inventarisatie kabels en leidingen
  • Grondmechanisch onderzoek
  • Ontwerp van de locaties van de schermen
  • Bestek en tekeningen
» Volgende project
Grondmechanisch onderzoek geluidsscherm
Grondmechanisch onderzoek geluidsscherm
Grondmechanisch onderzoek geluidsscherm