Groeninventarisatie onder hoogspanningslijnen

  • Groenonderhoud
  • Boomonderhoud
  • Buiteninventarisatie

Omschrijving project groeninventarisatie onder hoogspanningslijnen

Voor de grootste stroomvervoerder van Nederland, TenneT, heeft adviesburo R.I.E.T. een buiteninventarisatie uitgevoerd ten behoeve van managementinformatie in de regio Noord en Midden.
Het doel van deze inventarisatie  is het groot onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk te maken. De bomen onder de hoogspanningslijnen mogen niet te hoog worden, omdat er dan spanningsoverslag kan plaatsvinden.
Vooraf is een indeling gemaakt in beheergroepen, daarna zijn buiten de beplantingen opgenomen. De aantallen, oppervlakten, hoogten en soorten zijn vervolgens verwerkt in een Excel-sheet.
De locaties van de geïnventariseerde beplanting zijn digitaal verwerkt  in Google Earth. Aan de digitaal ingetekende locaties zijn foto’s gelinkt.

Bekijk hier meer Natuur en Landschap projecten.

ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen