Groenbestek

Voor aanlegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in de groene buitenruimte is het zeer gebruikelijk om het werk te omschrijven in een groenbestek. Vaak wordt dat gedaan volgens de RAW-systematiek. De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.

Aanleg

Het grote voordeel van een RAW-bestek is dat het gekoppeld is aan een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden, daardoor heeft een RAW-bestek de voorkeur boven een traditionele werkomschrijving. Slechts bij zeer kleine werken of heel specifieke werken wordt nog gekozen voor een werkomschrijving, adviesburo R.I.E.T. past het slechts nog toe bij bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen. Dit zijn projecten die haast niet volgens een standaard te beschrijven zijn.

Onderhoud

Er zijn drie manieren om groenonderhoudsbestekken op te stellen. In een frequentiebestek wordt voorgeschreven hoe vaak een aannemer een handeling uit moet voeren per jaar. In een beeldbestek wordt alleen het eindresultaat getoond, de aannemer maakt zelf een inschatting hoe hij dat beeld gaat bereiken. Tenslotte is ook een Raamovereenkomst ene optie. In de eerste twee gevallen bepalen we samen met de opdrachtgever welke kwaliteit op welke plaats gewenst is. In een frequentiebestek vertalen we die kwaliteit in maatregelen en frequenties. In een beeldbestek wordt het resultaat van het onderhoud beschreven aan de hand van beeldkwaliteitsmeetlatten van de CROW. Een raamovereenkomst is een goede optie wanneer je vooraf nog niet weet hoeveel je moet onderhouden of uitvoeren. De werkzaamheden worden dan ‘volgens afspraak’ uitgevoerd. Dergelijke bestekken hebben we bijvoorbeeld opgesteld voor het COA, het aantal te onderhouden complexen wijzigt steeds en op deze manier kunnen ze het groenonderhoud flexibel invullen.

Hoe ga je een groenbestek gunnen?

Vroeger werd een groenbestek vaak gegund op laagste prijs, tegenwoordig moet men volgens de aanbestedingsregels vaak gunnen op prijs-kwaliteitverhouding. Het lijkt wellicht dat een RAW-groenbestek niet geschikt is voor een uitvraag die gegund wordt op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), maar in de praktijk werkt adviesburo R.I.E.T. vaak met een combinatie van een RAW-groenbestek met een bijlage waarin het kwaliteitsgedeelte wordt vastgelegd. Wij werken vaak met een gunningsmatrix, dit is een matrix waarbij objectief de kwaliteit gemeten wordt. De aannemer moet invullen welke kwaliteit hij zal leveren en krijgt daar punten voor. Dit kan zijn het percentage SROI, het opleidingsniveau van de uitvoerder of de wijze van communiceren. De beoordeling van de kwaliteit wordt op deze manier snel en goed meetbaar en onderling objectief te vergelijken. De methode is ook voor de aannemer prettig, het kost hem weinig tijd.