Groenkwaliteit en groenbeheer Beemster

Gemeente Beemster

Groenbeheer en Groenbeleid

  • Groenbeleidsplan
  • Management buitenruimte
  • Kostenraming besparingen/bezuinigingen
  • Beeldkwaliteit groenbeheer

Omschrijving project groenkwaliteit en groenbeheer Beemster

Al sinds jaar en dag onderhoudt de gemeente Beemster het groen op een hoog niveau. Het gemeentebestuur vraagt zich af of dit in de huidige tijden en met de huidige bezetting bij gemeentewerken nog wel te continueren is.

Daarom werd adviesburo R.I.E.T. gevraagd te kijken naar de huidige beeldkwaliteit en de tijdsinspanning die het onderhoud kost. Vervolgens is gekeken waar efficiënter of anders gewerkt kan worden. Er werd gekeken hoeveel tijd bespaard wordt met een verlaging van de beeldkwaliteit van A naar B. Tevens werd gekeken of er omvormingen in het groen mogelijk zijn, waardoor er in de toekomst een efficiënter onderhoud mogelijk is.

Uit het onderzoek naar het groenbeheer bleek dat omvormingen een investering vragen die zich in 3 jaar tijd terugverdient. Het bespaart na 3 jaar elk jaar 750 mensuren. Door de verlaging van de beeldkwaliteit kan een bezuiniging van bijna 20% behaald worden. Dit alles werd in een investeringsplan en bezuinigingsplan samengevat.
Het geheel werd in een adviesrapport beschreven. Bij het beleidsadvies werden menukaarten geleverd, zodat het gemeentebestuur duidelijke keuzen kan maken tussen kwaliteit en kosten.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting