Portugees Israëlitische begraafplaats Beth Haim te Ouderkerk a/d Amstel

Omschrijving bestek Portugees Israëlitische begraafplaats

Er is een dijkverzwaring nodig ter plaatse van de Joodse begraafplaats Beth Haim (Hebreeuws voor huis des levens) in Ouderkerk aan de Amstel. De eigenaar van de begraafplaats is de Portugees Israëlitische Gemeenschap (P.I.G.). De begraafplaats is ca 45.000 m2 groot en er liggen ca 28.000 overledenen begraven. Het hele terrein bestaat feitelijk uit één grote stenenvloer, sommige graven lopen door tot aan de waterlijn. Voor de veiligheid van het achterland moet ter plaatse van de begraafplaats een “tuimeldijk” (paralleldijk) met een kruinbreedte van 1.50 m worden aangelegd, hiervoor is bomenkap noodzakelijk. De lengte van de aan te leggen dijk is ongeveer 450 m1.

Werkzaamheden herinrichting begraafplaats

Eerst is een quick scan ecologie uitgevoerd. Tijdens het opstellen van het herplantplan was de uitdaging om aan schijnbaar tegenstrijdige belangen te voldoen. Een groene aanblik was gewenst van uit de omwonenden. Alleen het planten van bomen was lastig, omdat er op de dijk geen nieuwe bomen mogen worden geplaatst in verband met windworp. Bomen naast de dijk planten was geen optie omdat de grond van een joodse begraafplaats niet geroerd mag worden. Door knotwilgen en grote heesters toe te passen in de ophoging van de dijk konden de onderliggende graven ongemoeid blijven. Na de aanleg van dijk en beplanting heeft de oever van de Bullewijk weer zijn groene karakter terug gekregen. De toegang bij het reinigingshuis of metaarhuis aan de Bullewijk werd zorgvuldig ingepast.

Bekijk hier meer Begraafplaats projecten.

Herinrichting begraaf Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur