Herinrichting sportpark SVA

Gemeente Zaanstad

Aanleg sportvelden

  • bestek

Omschrijving project

In 2012 is adviesburo R.I.E.T. gestart met de technische voorbereiding van de herinrichting van het sportpark van SVA in Assendelft. Het plan behelst de aanleg van een kunstgras wedstrijd- en trainingsveld, de uitbreiding van een natuurgras wedstrijdveld, een nieuwe kleed-/clubaccommodatie en parkeerplaatsen.

In de inventarisatiefase heeft overleg plaatsgevonden met betrokken kabel- en leidingbeheerders, bewoners en het hoogheemschap. Door een digitale naverkenning met hoogtemeting en diverse onderzoeken (cultuurtechnisch , grondmechanisch, lichttechnisch en milieukundig) is het sportpark volledig in beeld gebracht.

Op basis van de inventarisatie en de uitgangspunten van de gemeente is het ontwerp verder uitgewerkt. Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met sporttechnische, civieltechnische en cultuurtechnische aspecten. Ook zijn verschillende verlichtingsontwerpen gemaakt om mogelijke overlast voor de aangrenzende bebouwing tot een minimum te beperken. In de ontwerpfase heeft overleg plaats gevonden met belanghebbenden tijdens een inloopavond.

Na het ontwerp is een bestek conform de RAW-systematiek (Standaard 2010) opgesteld. Hierbij is het moederbestek van de gemeente Zaanstad geïmplementeerd. Tevens is een directiebegroting gemaakt om inzage in de te verwachten kosten te krijgen.

Het bestek wordt conform de nieuwe Aanbestedingswet 2012 aanbesteed. Nadat een aannemer is geselecteerd zal adviesburo R.I.E.T.  de directievoering verzorgen tijdens de aanleg.

bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting