Herinrichting Wertheimpark Amsterdam

Stadsdeel Centrum

  • Visie herinrichting park en omgeving
  • Programma van uitgangspunten

Omschrijving project herinrichting Wertheimpark Amsterdam

Het Wertheimpark in Amsterdam is de groene entree voor het oostelijk deel van het centrum. Het historische landschapspark ligt op de route van de Hermitage naar Nemo en het Scheepvaartmuseum.
Het Wertheimpark bestaat uit een sportpark (park schouwburg) en een landschappelijk ingericht park aangelegd aan het begin van de 20e eeuw. Naast het park ligt de Hortus Botanicus met tuin en het Hortusplantsoen.
In het gebied staan veel veranderingen op stapel. Daarom wil de gemeente Amsterdam in een Programma van Uitgangspunten vastleggen aan welke eisen die ontwikkelingen moeten voldoen. Eerst werd een analyse gemaakt van knelpunten en potenties. Op een hoger schaalniveau en op de schaal van de planonderdelen zijn scenario’s voor ontwikkeling beschreven en ontwerpuitgangspunten.
Het PVU is een raamwerk voor de verdere ontwikkeling van het gebied tot een samenhangende parkzone in het centrum van Amsterdam.

Herinrichting wertheimpark Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
Herinrichting wertheimpark Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur