Zaneveldflats Maassluis

Gemeente Maassluis

Herstructurering woonwijk

  • vernieuwing woonbuurt

Omschrijving project

Vanwege de economische crisis laat de sloop van de Zaneveldflats in de Burgemeesterswijk in Maassluis op zich wachten. Daarom besloot de gemeente enkele broodnodige ingrepen toch uit te voeren, voordat de vernieuwing zal plaatsvinden.
Samen met de buurtwerker en een buurtwerkgroep werd een plan gemaakt om de sociale veiligheid te vergroten.  Donkere en dichte beplantingen langs paden en in zichtlijnen worden gerooid. De speeltuin wordt aangepakt, zodat deze weer veilig is. Rond de entree komen betere voorzieningen voor fietsen en de entrees worden opgefrist met kleurrijke beplanting. Bij de ontwerpingrepen werd steeds het beheer van de openbare ruimte in de gaten gehouden. Het beheer moet betaalbaar blijven en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

» Volgende project
Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek