Herstructurering en opknappen sportvelden

Herstructurering sportvelden
Stadsdeel Zuideramstel, Amsterdam

Herstructurering en opknappen sportvelden:

Ontwerp
Technische voorbereiding
Directievoering

Adviesburo Adviesbureau ingenieursburo ingenieursbureau Ruimtelijke Inrichting Ruimtelijke Inrichting en Techniek
Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur