Uitbreiding Hooilanden Binnenveld Ede

Dienst Landelijke Gebied

  • Onderzoek
  • Bestek
  • Directievoering en toezicht

Omschrijving uitbreiding Hooilanden Binnenveld Ede

In 1999 maakte Adviesburo R.I.E.T. een plan voor de Hooilanden in het Binnenveld bij Ede. Door ingrepen in de waterhuishouding werd dit gebied veel natter. Het schone kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe voeden het gebied. In de afgelopen 10 jaar heeft het gebied zich ontwikkeld tot en interessant gebied voor vogels en flora.

Onlangs werd de otter gesignaleerd in de Gelderse Vallei.

Hier het bijbehorende artikel.

bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting