Nieuwbouw Kulturhus Beesd

Kulturhus Beesd – Gemeente Geldermalsen

Nieuwbouw

  • Ontwerp
  • Kostenraming
  • Bewonersparticipatie

Omschrijving project Kulturhus Beesd

In Beesd wordt een Kulturhus gebouwd waarin sportfaciliteiten, kinderopvang, buitenschoolse opvang en dergelijke worden ondergebracht. Het wordt een halfverdiept gebouw met een groene uitstraling.

De gemeente Geldermalsen vroeg diverse landschapsarchitectenbureaus om een plan van aanpak met offerte voor de buitenruimte. Adviesburo R.I.E.T. werd gekozen vanwege de wijze waarop de bewoners bij de planvorming zouden worden betrokken.

Er werden twee ontwerpen gemaakt voor de omgeving van het gebouw. In het ene ontwerp bleef de straat voor het gebouw gehandhaafd, in het andere ontwerp werd in de straat een centraal plein aangelegd. Aan weerszijden van dit plein werden Kiss and Ride parkeerplaatsen gemaakt voor de aanliggende scholen.

Dit laatste ontwerp werd gekozen en verder verkeerstechnisch uitgewerkt. Het plein wordt een plek voor ontmoeting en verblijf, er komen bakken met geïntegreerde banken en een fraaie bestrating. Het plein ligt centraal en krijgt een functie voor beide scholen, de bibliotheek en natuurlijk het Kulturhus.

Bij het straatontwerp werden de civieltechnische en verkeerskundige maatregelen begroot. Voor de herinrichting van het naastgelegen buurtpark met werd ook een begroting waarin een trapveld en pannaveld zijn opgenomen.

» Volgende project
bestemmingsplan  natuur  agrarisch  stedelijk  ingenieur  landschappen  ruimtelijke ordening  inrichting
sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen