Inrichtingsplan Begraafplaats Molenlande Monster

Gemeente Westland

De begraafplaats in Monster is nagenoeg vol en daarom is er een uitbreiding nodig, de ruimte daarvoor was echter beperkt. Adviesburo R.I.E.T. maakte een ontwerp voor een kleine uitbreiding langs de rand van de begraafplaats.

  • Ontwerp en raming
  • Onderzoek en vergunningen
  • Bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering en toezicht

Monster kiest voor uitbreiding begraafplaats

» Volgende project
Westland begraafplaats Monster