Aanleg kunstgras atletiekbaan en voetbalveld

v.v. S.V.C. en A.V.S. te Standdaarbuiten
Gemeente Moerdijk

  • Aanleg kunstgrasvelden
  • Technisch planrapportage
  • Opstellen bestek kunstgras atletiekbaan en voetbalveld
  • Directie en toezicht tijdens de uitvoering

Omschrijving project aanleg kunstgras atletiekbaan en voetbalveld

Standdaarbuiten is een kleine dorpskern, waar voetbalvereniging S.V.C. en atletiekvereniging A.V.C. al jaren gehuisvest zijn op hetzelfde complex. Vanwege de bouwplannen van een nieuwe school, moest het sportpark inkrimpen. Dit ging ten koste van een voetbalveld en de asfalt atletiekbaan daarom heen. De gemeente koos vervolgens voor een oplossing, waarbij beide verenigingen op de huidige accommodatie binnen de dorpskern konden blijven.
Adviesburo R.I.E.T. werd uitgenodigd om de planvoorbereiding op zich te nemen. In overleg met alle partijen ontstond het plan om een volwaardig kunstgrasvoetbalveld aan te leggen, waarbij middels gele belijning in de uitlopen een atletiekbaan (drie lanen) op het kunstgras werd gemaakt. De K.N.V.B. gaf toestemming om op deze bijzondere accommodatie officiële wedstrijden te voetballen, waarna het bestek kon worden opgesteld.

Vanwege de locatie van het nieuwe kunstgrasveld op korte afstand van aanliggende woningen, werd in het bestek de eis opgenomen, dat het instrooi- of infillmateriaal van de kunstgrasconstructie zo min mogelijk geur mocht afgeven. Daarnaast werden ook uitlogende instrooimaterialen, waaronder SBR-houdende producten (een recycleproduct van autobanden), uitgesloten.

Vanwege de bijzondere combinatie, waarbij ook lopers de uitlopen intensief gingen betreden, werden hoge eisen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de kunstgrasvezels en de ondergrondse constructie gesteld.

Door de combinatie voetbal en atletiek, aangevuld met enkele basis atletiekvoorzieningen voor verspringen en kogelstoten, is een accommodatie ontstaan die geschikt is voor multifunctioneel gebruik en die ook voor scholen zeer bruikbaar is.

kunstgras hockeyveld Ruimtelijke Techniek Milieubeleid Milieu Stedelijk groen natuurbeheer natuurontwikkeling landschap natuur